top of page
konferenca 2022

ZBORNIK PRISPEVKOV - USTVARJALNI, INOVATIVNI IN VKLJUČUJOČI

V zborniku prispevkov Ustvarjalni, inovativni in vključujoči so zbrani prispevki udeležencev 10. mednarodne konference gledališke pedagogike.

PUBLIKACIJE zbornik join in.jpg

ZBORNIK PRISPEVKOV - VKLJUČI SE. VKLJUČI VSE.

V zborniku prispevkov Vključi vse. Vključi se. so zbrani prispevki udeležencev 9. mednarodne konference gledališke pedagogike. Konferenca je bila organizirana v okviru Erasmus+ projekta JOIN IN and make a change.

PUBLIKACIJE TEMPLATE zbornik manjši.jpg

UPORABA GLEDALIŠKIH PRISTOPOV V INKLUZIVNEM IZOBRAŽEVANJU

V zborniku Uporaba gledaliških pristopov v inkluzivnem izobraževanju so zbrani prispevki udeležencev projektnega programa Umetnost učenja, ki so svoje prakse delili na mednarodnem kongresu, ki je bil organiziran v okviru projekta JOIN IN and make a change.

moč sporazumevanja zbornik brošura -nasl

ZBORNIK PRISPEVKOV - MOČ SPORAZUMEVANJA

V zborniku Moč sporazumevanja si lahko preberete članke predavateljev in vodij delavnic 8. mednarodne konference gledališke pedagogike. 

spoznajmo gluhe.jpg

SPOZNAJMO GLUHE

Pričujoča publikacija je nastala v okviru projekta Let’s talk... Podlago za besedilo v veliki meri predstavljajo intervjuji z gluhimi osebami ter materiali z delovnih srečanj. Poleg tega smo upoštevali razmišljanja in mnenja strokovnjakov, ki se ukvarjajo z gluhimi osebami, ter izkušnje slišečih in gluhih. 

zbornik 7 konference zbornik prispevkov.

RADOVEDNOST IN USTVARJALNOST V IZOBRAŽEVANJU

V zborniku Radovednost in ustvarjalnost v izobraževanju si lahko preberete članke predavateljev in vodij delavnic 7. mednarodne konference gledališke pedagogike. 

umetnost_učenja_zbornik.jpg

UMETNOST UČENJA

V zborniku Umetnost učenja si lahko preberete članke predavateljev in vodij delavnic 6. mednarodne konference gledališke pedagogike. 

čustva_bogatijo_zbornik.jpg

ČUSTVA BOGATIJO

V zborniku Čustva bogatijo si lahko preberete članke predavateljev in vodij delavnic 5. mednarodne konference gledališke pedagogike. 

zgodba_o_polžku.jpg

ZGODBA O POLŽKU, KI JE POMAGAL DEKLICI

Zgodbo o polžku, ki je pomagal deklici je napisala Dea Černe, ilustriral pa jo je Robert Kuhar. Slikanica je zgodbica, katere dogajanje je umeščeno v Prekmurje. Junaki imajo imena, bolj ali manj značilna za to pokrajino. Je zgodbica o ljubezni, pogumu, optimizmu in o tem, da se rešitev vedno najde. Glavni junak je polžek, ki pomaga gluhi deklici slišati in govoriti.

most sporazumevanja zbornik.jpg

MOST SPORAZUMEVANJA

V zborniku Most sporazumevanja si lahko preberete članke predavateljev in vodij delavnic 3. mednarodne konference gledališke pedagogike. 

ustvarimo_drugačen_svet_copy.jpg

USTVARIMO DRUGAČEN SVET

Kratka verzija knjige Ustvarimo drugačen svet je nastala v okviru mednarodnega projekta DICE. Knjiga opisuje kako izobraževalno gledališče vpliva na pet ključnih kompetenc lizbonske strategije in sicer: sporazumevanje v materinem jeziku, učenje učenja, medosebne, medkulturne in družbene kompetence, inovativnost in podjetništvo ter kulturno zavest in izražanje.

zbornik tpo.jpg

UPORABA GLEDALIŠKE DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Zbornik prispevkov prve mednarodne konference gledališke pedagogike Theatrum pro Omnibus vsebuje članke mednarodnih predavateljev in slovenskih aktivnih udeležencev. Zbornik vsebuje štiri tematske sklope in sicer: Mednarodno gledališče, Gledališče, jezikovni spodbujevalnik, Moč gledališča in Skrivnostna lutka.

1A naslovnica.jpg

MALIANGOVO ČUDEŽNO PERO

Slikanica Maliangovo čudežno pero je nastala v okviru mladinske izmenjave Gledališče, moč sporazumevanja, ki smo jo v Društvu Taka Tuka izvedli s Special Education School Chengdu. Zgodbo je iz kitajščine prevedla Petra Šabič, slike pa so pod mentorstvom Veronike Gaber Korbar narisali otroci iz Doma Frana Grma, Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana.

bottom of page