ZBORNIK PRISPEVKOV - MOČ SPORAZUMEVANJA

V zborniku Moč sporazumevanja si lahko preberete članke predavateljev in vodij delavnic 8. mednarodne konference gledališke pedagogike.  

SPOZNAJMO GLUHE

Pričujoča publikacija je nastala v okviru projekta Let’s talk... Podlago za besedilo v veliki meri predstavljajo intervjuji z gluhimi osebami ter materiali z delovnih srečanj. Poleg tega smo upoštevali razmišljanja in mnenja strokovnjakov, ki se ukvarjajo z gluhimi osebami, ter izkušnje slišečih in gluhih. 

RADOVEDNOST IN USTVARJALNOST V IZOBRAŽEVANJU

V zborniku Radovednost in ustvarjalnost v izobraževanju si lahko preberete članke predavateljev in vodij delavnic 7. mednarodne konference gledališke pedagogike.  

UMETNOST UČENJA

V zborniku Umetnost učenja si lahko preberete članke predavateljev in vodij delavnic 6. mednarodne konference gledališke pedagogike.  

ČUSTVA BOGATIJO

V zborniku Čustva bogatijo si lahko preberete članke predavateljev in vodij delavnic 5. mednarodne konference gledališke pedagogike.  

ZGODBA O POLŽKU, KI JE POMAGAL DEKLICI

Zgodbo o polžku, ki je pomagal deklici je napisala Dea Černe, ilustriral pa jo je Robert Kuhar. Slikanica je zgodbica, katere dogajanje je umeščeno v Prekmurje. Junaki imajo imena, bolj ali manj značilna za to pokrajino. Je zgodbica o ljubezni, pogumu, optimizmu in o tem, da se rešitev vedno najde. Glavni junak je polžek, ki pomaga gluhi deklici slišati in govoriti.

MOST SPORAZUMEVANJA

V zborniku Most sporazumevanja si lahko preberete članke predavateljev in vodij delavnic 3. mednarodne konference gledališke pedagogike.  

USTVARIMO DRUGAČEN SVET

Kratka verzija knjige Ustvarimo drugačen svet je nastala v okviru mednarodnega projekta DICE. Knjiga opisuje kako izobraževalno gledališče vpliva na pet ključnih kompetenc lizbonske strategije in sicer: sporazumevanje v materinem jeziku, učenje učenja, medosebne, medkulturne in družbene kompetence, inovativnost in podjetništvo ter kulturno zavest in izražanje.  

UPORABA GLEDALIŠKE DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Zbornik 1. mednarodne konference gledališke pedagogike Theatrum pro Omnibus vsebuje članke mednarodnih predavateljev in slovenskih aktivnih udeležencev. Zbornik vsebuje štiri tematske sklope in sicer: Mednarodno gledališče, Gledališče, Jezikovni spodbujevalnik, Moč gledališča in Skrivnostna lutka.  

MALIANGOVO ČUDEŽNO PERO

Slikanica Maliangovo čudežno pero je nastala v okviru mladinske izmenjave Gledališče, moč sporazumevanja, ki smo jo v Društvu Taka Tuka izvedli s Special Education School Chengdu. Zgodbo je iz kitajščine prevedla Petra Šabič, slike pa so pod mentorstvom Veronike Gaber Korbar narisali otroci iz Doma Frana Grma, Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. 

LOGO1-01.png