SPOZNAJMO GLUHE

Pričujoča publikacija je nastala v okviru projekta Let’s talk... Podlago za besedilo v veliki meri predstavljajo intervjuji z gluhimi osebami ter materiali z delovnih srečanj. Poleg tega smo upoštevali razmišljanja in mnenja strokovnjakov, ki se ukvarjajo z gluhimi osebami, ter izkušnje slišečih in gluhih. 

GETTING TO KNOW THE DEAF

This publication was created in the project Let’s Talk... Its text is mainly based on interviews with deaf persons and materials created at project meetings. In addition, we took into account opinions of experts working with deaf persons and experiences of hearing people in their interactions with deaf persons. 

RADOVEDNOST IN USTVARJALNOST V IZOBRAŽEVANJU

..... 

CREATIVITY AND CURIOSITY IN EDUCATION

..... 

THE ART OF TEACHING

..... 

UMETNOST UČENJA

V zborniku Umetnost učenja si lahko preberete članke predavateljev in vodij delavnic 6. mednarodne konference gledališke pedagogike. Priznani domači in tuji strokovnjaki bodo predstavili možnosti uporabe gledališke pedagogike v šolskem kurikulumu (naravoslovje, družboslovje) ter vlogo gledališke pedagogike v socialnem učenju in razvijanju medosebnih odnosov.  

ČUSTVA BOGATIJO

V zborniku Čustva bogatijo si lahko preberete članke predavateljev in vodij delavnic 5. mednarodne konference gledališke pedagogike. Priznani domači in tuji strokovnjaki so predstavili vlogo in pomen čustev ter njihov vpliv na vedenjske vzorce ter pisali o pomembnosti razvijanja čustvene inteligence v obdobju odraščanja.   

ZGODBA O POLŽKU, KI JE POMAGAL DEKLICI

Zgodbo o polžku, ki je pomagal deklici je napisala Dea Černe, ilustriral pa jo je Robert Kuhar. Slikanica je zgodbica, katere dogajanje je umeščeno v Prekmurje. Junaki imajo imena, bolj ali manj značilna za to pokrajino. Je zgodbica o ljubezni, pogumu, optimizmu in o tem, da se rešitev vedno najde. Glavni junak je polžek, ki pomaga gluhi deklici slišati in govoriti.

MOST SPORAZUMEVANJA

V zborniku Most sporazumevanja si lahko preberete članke predavateljev in vodij delavnic 3. mednarodne konference gledališke pedagogike. Priznani domači in tuji strokovnjaki so predstavili vlogo in pomen gledališke pedagogike.  

USTVARIMO DRUGAČEN SVET

Kratka verzija knjige Ustvarimo drugačen svet je nastala v okviru mednarodnega projekta DICE. Knjiga opisuje kako izobraževalno gledališče vpliva na pet ključnih kompetenc lizbonske strategije in sicer: sporazumevanje v materinem jeziku, učenje učenja, medosebne, medkulturne in družbene kompetence, inovativnost in podjetništvo ter kulturno zavest in izražanje.  

UPORABA GLEDALIŠKE DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Zbornik 1. mednarodne konference gledališke pedagogike Theatrum pro Omnibus vsebuje članke mednarodnih predavateljev in slovenskih aktivnih udeležencev. Zbornik vsebuje štiri tematske sklope in sicer: Mednarodno gledališče, Gledališče, jezikovni spodbujevalnik, Moč gledališča in Skrivnostna lutka.  

LOGO1-01.png