ZBORNIK PRISPEVKOV - MOČ SPORAZUMEVANJA

V zborniku Moč sporazumevanja si lahko preberete članke predavateljev in vodij delavnic 8. mednarodne konference gledališke pedagogike.  

SPOZNAJMO GLUHE

Pričujoča publikacija je nastala v okviru projekta Let’s talk... Podlago za besedilo v veliki meri predstavljajo intervjuji z gluhimi osebami ter materiali z delovnih srečanj. Poleg tega smo upoštevali razmišljanja in mnenja strokovnjakov, ki se ukvarjajo z gluhimi osebami, ter izkušnje slišečih in gluhih. 

RADOVEDNOST IN USTVARJALNOST V IZOBRAŽEVANJU

V zborniku Radovednost in ustvarjalnost v izobraževanju si lahko preberete članke predavateljev in vodij delavnic 7. mednarodne konference gledališke pedagogike.  

UMETNOST UČENJA

V zborniku Umetnost učenja si lahko preberete članke predavateljev in vodij delavnic 6. mednarodne konference gledališke pedagogike.  

ČUSTVA BOGATIJO

V zborniku Čustva bogatijo si lahko preberete članke predavateljev in vodij delavnic 5. mednarodne konference gledališke pedagogike.  

ZGODBA O POLŽKU, KI JE POMAGAL DEKLICI

Zgodbo o polžku, ki je pomagal deklici je napisala Dea Černe, ilustriral pa jo je Robert Kuhar. Slikanica je zgodbica, katere dogajanje je umeščeno v Prekmurje. Junaki imajo imena, bolj ali manj značilna za to pokrajino. Je zgodbica o ljubezni, pogumu, optimizmu in o tem, da se rešitev vedno najde. Glavni junak je polžek, ki pomaga gluhi deklici slišati in govoriti.

MOST SPORAZUMEVANJA

V zborniku Most sporazumevanja si lahko preberete članke predavateljev in vodij delavnic 3. mednarodne konference gledališke pedagogike.  

USTVARIMO DRUGAČEN SVET

Kratka verzija knjige Ustvarimo drugačen svet je nastala v okviru mednarodnega projekta DICE. Knjiga opisuje kako izobraževalno gledališče vpliva na pet ključnih kompetenc lizbonske strategije in sicer: sporazumevanje v materinem jeziku, učenje učenja, medosebne, medkulturne in družbene kompetence, inovativnost in podjetništvo ter kulturno zavest in izražanje.  

UPORABA GLEDALIŠKE DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Zbornik 1. mednarodne konference gledališke pedagogike Theatrum pro Omnibus vsebuje članke mednarodnih predavateljev in slovenskih aktivnih udeležencev. Zbornik vsebuje štiri tematske sklope in sicer: Mednarodno gledališče, Gledališče, Jezikovni spodbujevalnik, Moč gledališča in Skrivnostna lutka.  

LOGO1-01.png