top of page
umetnost_učenja-01.png
umetnost_učenja-02.png
učenje z gledališkimi pristopi
Umetnost_učenja_123-02.png
Umetnost_učenja_123-04.png

Učenje z gledališkimi pristopi

Razvijamo kreativno in 

kritično mišljenje.

Povezujemo akademsko,

 praktično, socialno 

in čustveno učenje.

Umetnost_učenja_123-01.png

Spodbujamo inovativnost ter 

medsebojno sodelovanje učencev.

Umetnost_učenja_123-03.png

Omogočamo učencem, da okrepijo zaupanje vase in v svoje delo.

časovnica

Časovnica

OBVEŠČANJE KANDIDATOV

O IZBORU

15. 9. 2020

TEČAJ 

USPOSABLJANJA

2., 3., 9., 10., 16., 17. 

in 23. 10. 2020 

KONČNA ANALIZA 

STANJA V RAZREDU

4.–31. 5. 2021

umetnost_učenja_[Recovered]-01.png
Časovni obseg

PRIJAVE

10. 7.–10. 9. 2020 

UVODNA SREČANJA 

IN ZAČETNA ANALIZA 

STANJA V RAZREDU 

20.–30. 9. 2020 

DELOVNA 

SREČANJA  

3. 11.–20. 4. 2021 

AKTIVNA UDELEŽBA 

NA MEDNARODNI KONFERENCI 

»INKLUZIJA NI ILUZIJA!«

21.–23. 10. 2021

Časovni obseg

42 ur ➜ tečaj usposabljanja

36 ur ➜ delovna srečanja učiteljev          

5 ur ➜ individualna podpora

 

aktivna udeležba na tridnevni mednarodni konferenci        

Cenik

Cenik

1 učitelj/šolo ➜ 190 €/učitelja

3 ali več učiteljev/šolo ➜ 100 €/učitelja

 

Celotna vrednost projektnega programa znaša 1900 €/učitelja. 

 

Projektni program UMETNOST UČENJA sofinancira program Evropske unije Erasmus+ v vrednosti 1520 €/učitelja in Ministrstvo za javno upravo 190 €/učitelja.

Pogoji sodelovanja in prijve

Pogoji sodelovanja

O Razrednik, ki v šolskem letu 2020/21 poučuje v 3., 4. ali 5. razredu osnovne šole.

 

O Strokovni delavec, ki izvaja DSP v 3., 4. ali 5. razredu osnovne šole.

 

 

Prednost pri izboru bodo imeli učiteljski pari (razredniki in strokovni delavci DSP), ki sodelujejo v šolskem letu 2020/21.

Pojasnila in prijave 

bottom of page