top of page
umetnost_učenja-01.png
umetnost_učenja-02.png
učenje z gledališkimi pristopi
Umetnost_učenja_123-02.png
Umetnost_učenja_123-04.png

Učenje z gledališkimi pristopi

Razvijamo kreativno in 

kritično mišljenje.

Povezujemo akademsko,

 praktično, socialno 

in čustveno učenje.

Umetnost_učenja_123-01.png

Spodbujamo inovativnost ter 

medsebojno sodelovanje učencev.

Umetnost_učenja_123-03.png

Omogočamo učencem, da okrepijo zaupanje vase in v svoje delo.

časovnica

Časovnica

OBVEŠČANJE KANDIDATOV

O IZBORU

10. 9. 2023

TEČAJ 

USPOSABLJANJA

SKLOP 1: 28., 29. in 30. september 2023

SKLOP 2: 19., 20. in 21. oktober 2023

SKLOP 3: 23., 24. IN 25. november 2023

SKLOP 4: 11., 12. in 13. januar 2024 

PRIPRAVA ČLANKA
ZA MEDNARODNO KONFERENCO

15. januar–30. junij 2024

umetnost_učenja_[Recovered]-01.png
Časovni obseg

PRIJAVE

10. 4.–5. 9. 2023 

UVODNA SREČANJA  

15.–25. 9. 2023 

SPLETNA SREČANJA  

12. oktober 2023

9. november 2023

16. november 2023

14. december 2023

4. januar 2024 

AKTIVNA UDELEŽBA 

NA MEDNARODNI KONFERENCI 

»UMETNOST UČENJA«

10.–12. oktober 2024

Časovni obseg

64 ur ➜ tečaj usposabljanja

12 ur ➜ spletna srečanja          

5 ur ➜ individualna podpora

 

aktivna udeležba na tridnevni mednarodni konferenci        

Cenik

Urnik

četrtek

15.00-17.00

petek

9.00-12.30

14.30-18.00

sobota

9.00-11.00

11.30-13.30

Cenik

1 učitelj/šolo ➜ 300 €/učitelja

3 ali več učiteljev/šolo ➜ 200 €/učitelja

 

Celotna vrednost projektnega programa znaša 2000 €/učitelja. 

 

Projektni program UMETNOST UČENJA sofinancirata program Evropske unije Erasmus+ in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.

Pogoji sodelovanja in prijve

Pogoji sodelovanja

O Razrednik, ki v šolskem letu 2023/24 poučuje v 1.5. razredu osnovne šole.

 

O Strokovni delavec, ki izvaja DSP v 1.5. razredu osnovne šole.

 

 

Prednost pri izboru bodo imeli učiteljski pari (razredniki in strokovni delavci DSP), ki sodelujejo v šolskem letu 2023/24.

Pojasnila in prijave 

Logo 2.png
logosbeneficaireserasmusright_en_0.jpg
bottom of page