UČENJE JE IGRA. 

IGRA JE UČENJE.

 
dej povej opis-01.png

DEJ POVEJ

Didaktična namizna igra Dej povej igralce postavlja v središče učenja, saj jih spodbuja k postavljanju zanje pomembnih vprašanj ob določeni temi. Aktivna vloga v procesu igranja omogoča razvoj kompleksnih miselnih procesov pri vsakem posamezniku. 

Izbira teme določa namen in smer posamezne igre. Uporabimo jo lahko za spoznavanje, druženje, povezovanje, ponavljanje in utrjevanje učne snovi, pa tudi za viharjenje možganov oz. brainstorming, načrtovanje ali refleksijo.

Igra je zasnovana tako, da karte igralcem služijo kot iztočnica za postavljanje raznovrstnih vprašanj s pomočjo asociacij ob izbrani temi. Iskanje odgovorov na vprašanja igralce spodbudi, da razmišljajo izven okvira, pri tem pa uporabijo pretekle izkušnje, védenje in znanje. 

 

Igra, ki spodbuja radovednost, poglobljeno razmišljanje, učenje in zabavo za vse generacije, je na voljo v dveh težavnostnih stopnjah in v dveh jezikih: Dej povej 1. stopnja in Dej povej 2. stopnja ter Let’s Talk 1st level in Let’s Talk 2nd level.

 
dej povej opis-02.png

 

    Razvijanje spretnosti postavljanja vprašanj.

    Analitično in kritično razmišljanje o različnih vnaprej izbranih temah.

    Razvijanje veščin komuniciranja.

    Razvijanje spretnosti argumentiranja in izražanja lastnega mnenja.

 

 

  Delo s slikovnim gradivom

  Delo z besedilom

UČNE METODE:

UČNI CILJI:

 

DEJ POVEJ

didaktična igra

Namizna družabna igra, ki spodbuja izražanje in prepoznavanje čustev ter medsebojno povezovanje.

Cena igre je ?€.
LOGO1-01.png