top of page
DEJ POVEJ-01.png

UČENJE JE IGRA. 

IGRA JE UČENJE.

RAZPRODANO
dej povej
dej povej background-01.png

VRTILJAK ČUSTEV

Didaktična namizna igra Vrtiljak čustev razkriva in uči raznolike načine prepoznavanja, poslušanja ter izražanja čustev in čustvenih stanj. Udeleženci ob zabavnih nalogah razvijajo sodelovalne veščine ter sposobnosti zaznavanja svojih čustev, vživljajo pa se tudi v čustva drugih. Prepoznavajo in izražajo se s pomočjo mimike obraza in telesne govorice. Sicer preprosto zasnovana igra ima tudi širšo uporabno vrednost in s svojo odprto zasnovo dopušča veliko možnosti za nadgradnjo. Naloge so podane v štirih jezikih, kar pomeni, da jo lahko uporabimo tudi za zabavno učenje slovenščine, angleščine, tajščine ali kitajščine.

učni cilji in metod
dej povej background-02.png

 

 Razvijanje spretnosti neverbalne in verbalne komunikacije.

 Analiziranje in interpretiranje čustev v konkretnih življenjskih situacijah.

 Ozaveščanje in razumevanje lastnih čustev.

 Vživljanje v čustva drugih.

 Poimenovanje, opisovanje in ponazarjanje različnih čustev.

 

 

 

 O Delo s slikovnim gradivom

 O Igra vlog

 O Improvizacija

 O Delo z besedilom

UČNE METODE:

UČNI CILJI:

RAZPRODANO
NAKUP
taka tuka igra mockup12.jpg

VRTILJAK ČUSTEV

didaktična igra

Namizna družabna igra, ki spodbuja izražanje in prepoznavanje čustev ter medsebojno povezovanje.

Cena igre je 45€.
RAZPRODANO
bottom of page