top of page
Untitled-2-01-01.png

10. mednarodna konferenca

V sodelovanju z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti Društvo Taka Tuka organizira 10. mednarodno konferenco gledališke pedagogike z naslovom USTVARJALNI, INOVATIVNI IN VKLJUČUJOČI.

Cilj konference je izmenjati izkušnje, znanja in primere dobrih praks s področja gledališke pedagogike. Priznani domači in tuji strokovnjaki bodo predstavili možnosti uporabe gledaliških pristopov za zagotavljanje vključujočega učenja v izobraževalnem sistemu, za digitalno opismenjevanje, varnost na internetu, za ozaveščanje o skrbi za okolje in spoznavanje narave in njihovih procesov. 

Teme konference:

VKLJUČUJOČE UČENJE - 27. oktober 2022, izvedba preko spleta

IZZIVI DIGITALIZACIJE - 18. november 2022, izvedba v živo

ZELENA IGRA - 15. december 2022, izvedba preko spleta

Konferenca je namenjena učiteljem v osnovni in srednji šoli, mentorjem gledaliških skupin, svetovalnim delavcem, pedagogom, vzgojiteljem v vrtcih in dijaških domovih, knjižničarjem, muzejskim pedagogom, poklicnim igralcem, režiserjem, defektologom, terapevtom, učiteljem podaljšanega bivanja ter vodstvenim delavcem vzgojno-izobraževalnih ustanov.

POMEMBNI DATUMI

27. oktober 2022

18. november 2022

15. december 2022

 IZVEDBA

KONFERENCE

5. januar 2023

  ODDAJA

LEKTORIRANIH REFERATOV

10. februar 2023  

IZDAJA ZBORNIKA

IN POTRDIL

O UDELEŽBI

vključi se vključi vse STRAN-03-03.png

20. oktober 2022 

PRIJAVA NA KONFERENCO

bottom of page