top of page
11. mednarodna konferenca gledališke pedagogike

TEME KONFERENCE

 

INOVATIVNE METODE POUČEVANJA

 1. Kako s sodobno učno tehnologijo ter inovativnimi in ustvarjalnimi pristopi povečamo učinkovitost učenja?

 2. Kako z ustvarjalnimi pristopi spodbujamo kritično mišljenje in reševanje problemov med učenci?

 3. Katere strategije naj učitelji uporabijo za diferenciacijo poučevanja in nagovarjanje raznolikih potreb učencev v razredu?

 4. Katere ustvarjalne in inovativne metode se lahko uporabijo za vrednotenje znanja?

 5. Kakšno vlogo ima profesionalni razvoj učiteljev pri spodbujanju ustvarjalnih in inovativnih poučevalnih praks?

UČENJE SOCIALNO-ČUSTVENIH VEŠČIN IN DOBRO POČUTJE V IZOBRAŽEVALNEM PROCESU

 1. Kako ustvariti pozitivno in podporno učno okolje?

 2. Kako s tehnikami gledališke pedagogike spodbujamo socialnočustveno učenje?

 3. Katere pristope lahko uporabljamo za obravnavanje vrstniškega nasilja in spodbujanje pozitivnih odnosov?

 4. Kako učitelj s tehnikami gledališke pedagogike pri učencih razvija veščine komuniciranja in reševanja konfliktov?

 5. Katere strategije se lahko uporabijo za obravnavanje vpliva tehnologije in družbenih omrežij na učence?

POKLICNA RAST UČITELJEV

 1. Kako se lahko učitelji vključujejo v reflektivno prakso za izboljšanje učinkovitosti poučevanja in poklicne rasti?

 2. Kako lahko sodelovanje s kolegi izboljša poklicno rast in razvoj učiteljev?

 3. Kako lahko učitelji izkoristijo svoje strokovne mreže za izboljšanje svoje poklicne rasti?

 4. Kako se učitelji lahko soočijo z izzivi in priložnostmi 21. stoletja?

 5. Kakšne so učinkovite strategije za spodbujanje zdravega ravnotežja med delom in zasebnim življenjem ter preprečevanje izgorelosti med učitelji?

Screenshot 2022-01-28 at 06.56.39.png
bottom of page