top of page
12. mednarodna konferenca gledališke pedagogike

TEME KONFERENCE

 

UPORABA GLEDALIŠKIH PRISTOPOV PRI POUKU

 1. Kako z gledališkimi pristopi izboljšamo vključenost učencev?

 2. Primeri dobre prakse uporabe gledaliških pristopov ter metod in tehnik gledališke pedagogike za doseganje ciljev iz učnih načrtov.

 3. Kako uporabiti gledališke pristope ter metode in tehnike gledališke pedagogike za medpredmetno povezovanje in celostno učenje.

 4. S katerimi izzivi se pedagogi običajno srečujejo pri vključevanju gledaliških pristopov ter tehnik in metod gledališke pedagogike v učni načrt?  

 5. Kakšno je stanje na področju spodbujanja vključevanja gledaliških pristopov ter tehnik in metod gledališke pedagogike v vaši regiji? 

 6. Inovativni pristopi uporabe tehnik in metod gledališke pedagogike v razredu.

 7. Na kakšen način lahko pedagogi sodelujejo s strokovnjaki s področja gledališke pedagogike z namenom izboljšanja uporabe gledaliških pristopov pri pouku?

 8.  Primeri vključevanja tehnik in metod gledališke pedagogike v okolja priložnostnega izobraževanja. 

 9. Kako lahko starši in širša skupnost podprejo učenje s pomočjo tehnik in metod gledališke pedagogike?

USTVARJALNO PREVERJANJE ZNANJA

 1. Kako je lahko preverjanje napredka učencev ustvarjalno?

 2. Kako lahko vrednotimo ustvarjalno delo in zakaj bi ga morali vrednotiti?

 3. Kakšni načini ustvarjalnega preverjanja znanja so lahko koristni pri delu pedagoških delavcev

 4. Kaj je ustvarjalno preverjanje znanja in kako ga uporabiti na primer v naravoslovju?

 5. Katere šolske vsebine in predmete lahko vrednotimo z ustvarjalnimi aktivnostmi?

 6. Kako lahko tehnike ustvarjalnega preverjanja znanja izboljšajo vključevanje v pouk?

POVEZOVANJE IKT Z GLEDALIŠKIMI PRISTOPI

 1. Kako lahko orodja IKT povežejo zasebno življenje, družino, starše, prijatelje, in šolo? 

 2. Kako lahko orodja IKT povežejo razrede? (povezava med razredi ene šole/različnih šol/šol v različnih državah itd.)

 3. Kako bi lahko orodja IKT izboljšala samostojno učenje? 

 4. Katere so prednosti uporabe orodij IKT v vključujočem razredu?

 5. Kako uporabiti orodja IKT za popestritev učenja? 

 6. Kaj so orodja IKT in kako jih lahko uporabljamo pri različnih šolskih vsebinah in predmetih (dobra praksa)?

Screenshot 2022-01-28 at 06.56.39.png
bottom of page