top of page

EN PO EN

jpg slike iger-02.jpg

Namen dejavnosti je, da učenci eden po eden brez prekrivanja izgovorijo svoje ime.

.

Učni cilji:

- Utrjevanje imen članov skupine

- Razvijanje koncentracije

 Število udeležencev:

- Delo v večji skupini

 

Učitelj prosi vse učence, da se postavijo v krog. Vsak v skupini bo izgovoril svoje ime in stopil en korak v sredino, poimenuje enega od športov, pri čemer upoštevajo naslednja pravila:

1. Imena izrekajo eden po eden (ne sme jih govoriti več hkrati).

2. Skupina se ne sme dogovarjati, kdo bo naslednji.

3. Ko posamezen učenec izreče svoje ime stopi en korak v sredino.

Igro lahko začne kdorkoli, nato sledijo ostali. Vsak izgovori svojo besedo, ko čuti, da je na vrsti. Če se hkrati oglasita dva ali več učencev, morajo vsi stopiti ponovno v skupen krog in dejavnost se ponovno začne.

GOVORI ENO MINUTO

jpg slike iger-04.jpg

Namen dejavnosti je prosto pripovedovati eno minuto.

 

Učni cilji:

- Spoznavanje drug drugega

- Izboljšanje govornega nastopanja

 

Pripomočki:

- Poljubna rdeča karta iz igre Dej Povej 

 

Število udeležencev:

- Delo v večji skupini

 

Učitelj izbere eno od rdečih kart iz igre Dej povej in jo pokaže učencem. Prosi jih, da si karto ogledajo in se spomnijo poljubnega življenjskega dogodka, ki ga povezujejo s prikazanim na karti. Nato imajo učenci nekaj časa, da o dogodku prosto pišejo ali rišejo. Ko zaključijo, učitelj vpraša učenca prostovoljca, če bi lahko minuto govoril o izbranem življenjskem dogodku. Po eni minuti se mu zahvali in nato se o izkušnji prostega pripovedovanja skupaj pogovorijo.

KDO BO PREJ?

jpg slike iger-01.jpg

Namen igre je pridobiti člane iz nasprotne skupine.

Učni cilji:

- Utrjevanje imen

- Hitri priklic imen

Pripomoček:

- Velik kos blaga ali deka

Število udeležencev:

- Delo v večji skupini

Učitelj razdeli učence v dve skupini. Člani ene skupine se usedejo na tla nasproti druge skupine. Učitelj in njegov pomočnik držita deko, tako da se člani nasprotnih skupin ne vidijo. Iz vsake skupine se po en predstavnik postavi pred deko. Učitelj in njegov pomočnik spustita deko. Predstavnika se zagledata in čim prej izgovorita ime predstavnika nasprotne skupine. Tisti, ki prvi pravilno izgovori ime je zmagovalec in poraženec se pridruži zmagovalčevi skupini. Igra se konča, ko je v nasprotni skupini ostane samo še en igralec.

BINGO: SPOZNAJMO SE

Umetnost_učenja_123-01.png

Namen dejavnosti je čim prej izpolniti Bingo lastnosti z ustreznimi imeni članov skupine.

 

Učni cilji:

- Naučiti se imena članov skupine

- Spoznavanje lastnosti in interesov posameznikov

 

Pripomočki:

- Učni listi: BINGO: SPOZNAJMO SE

- Pisala

Število udeležencev:

- Delo v večji skupini

Učitelj razdeli učne liste in pisala vsem učencem. Naloga učencev je, da v vsak kvadratek v Bingu vpišejo ime osebe iz skupine, ki ustreza napisani lastnosti. Tisti, ki prvi pravilno izpolni Bingo je zmagovalec igre. Njegova naloga nadaljnja naloga je preverjanje pravilnosti ostalih učnih listov. Igro se igramo dokler vsak izmed članov skupine ne izpolni svojega učnega lista.

JAZ TUDI

jpg slike iger-03.jpg

Namen dejavnosti je poiskati skupna zanimanja.

Učni cilji:

- Vzpostavljanje skupinske dinamike

- Izražanje vrednot, zanimanj, stališč …

Pripomoček:

- Dolga klopka vrvi

Število udeležencev:

- Delo v večji skupini

 

Učitelj začne dejavnost s poljubno trditvijo, npr. »Rad potujem«, »Vsako jutro si umijem zobe.«, »Rad imam živali.« … Učenec, za katerega trditev velja, zakliče jaz tudi. Učitelj mu vrže klopko, ki jo učenec z eno roko pridrži z drugo pa vrže naslednjemu, ki je zaklical jaz tudi. Dejavnost se nadaljuje dokler nihče več ne zakliče jaz tudi. Takrat učenec, ki je bil zadnji pove novo trditev in postopek se ponovi ... dokler ne zmanjka klopke.

DUHCI

Umetnost_učenja_123-03.png

Namen dejavnosti je ugotoviti, kdo so skriti učenci.

 

Učni cilji:

- Razvijanje pozornosti opazovanja

- Vzpostavljanje skupinske dinamike

Pripomočki:

- Velik kos blaga ali velika deka

 

Število udeležencev:

- Delo v večji skupini

 

Učitelj prosi učence, da se razporedijo po prostoru in nato zaprejo oči. Tri učence pokrije z deko ali jih kako drugače skrije.  Ko so učenci skriti morajo ostali učenci ugotoviti, kateri učenci so skriti in to v najkrajšem možnem času.

bottom of page