GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA

obsega tri vidike vključevanja gledaliških elementov v izobraževalni proces: gledališko opismenjevanje (kulturno-umetnostna vzgoja, vzgoja gledalca), ustvarjanje gledališča (oblikovanje gledališkega dogodka, javno nastopanje), ter učenje s pomočjo metod in tehnik gledališke pedagogike (gledališče kot sredstvo za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev).

 

GLEDALIŠKO OPISMENJEVANJE:                               

 • kulturno-umetnostna vzgoja                         

 • vzgoja za gledališče

 • vzgoja gledalcev

 • razvijanje estetske občutljivosti za gledališko umetnost

 • učenje o gledališču

 

UČENJE S POMOČJO METOD IN TEHNIK GLEDALIŠKE PEDAGOGIKE:                            

 • gledališče kot pripomoček za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev

 • različne metode, tehnike, celostni učni pristopi (drama v izobraževanju)

 • učenje z gledališčem

 

USTVARJANJEGLEDALIŠČA:

 • oblikovanje gledališkega dogodka

 • javno nastopanje

 • učenje gledališča

LOGO1-01.png