top of page

GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA
 

obsega tri vidike vključevanja gledaliških elementov v vzgojno-izobraževalni proces: gledališko opismenjevanje (kulturno-umetnostna vzgoja, vzgoja gledalca), gledališko ustvarjanje (oblikovanje gledališkega dogodka, javno nastopanje), ter učenje z gledališkimi pristopi (gledališče kot sredstvo za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev).

 

GLEDALIŠKO OPISMENJEVANJE:
                             

 • Kulturno-umetnostna vzgoja                         

 • Vzgoja za gledališče

 • Vzgoja gledalcev

 • Razvijanje estetske občutljivosti za gledališko umetnost

 • Učenje o gledališču

UČENJE Z GLEDALIŠKIMI PRISTOPI
           

 • Gledališče kot sredstvo za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev

 • Učni pristopi, metode in tehnike gledališke pedagogike

 • Drama v izobraževanju, Gledališče v izobraževanju

 • Učenje z gledališčem

 

GLEDALIŠKO USTVARJANJE
:

 • Oblikovanje gledališkega dogodka

 • Javno nastopanje

 • Učenje gledališča

bottom of page