GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA
 

obsega tri vidike vključevanja gledaliških elementov v izobraževalni proces: gledališko opismenjevanje (kulturno-umetnostna vzgoja, vzgoja gledalca), ustvarjanje gledališča (oblikovanje gledališkega dogodka, javno nastopanje), ter učenje s pomočjo metod in tehnik gledališke pedagogike (gledališče kot sredstvo za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev).

 

GLEDALIŠKO OPISMENJEVANJE:
                             

 • Kulturno-umetnostna vzgoja                         

 • Vzgoja za gledališče

 • Vzgoja gledalcev

 • Razvijanje estetske občutljivosti za gledališko umetnost

 • Učenje o gledališču

 

UČENJE S POMOČJO METOD IN TEHNIK GLEDALIŠKE PEDAGOGIKE:
           

 • Gledališče kot pripomoček za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev

 • Različne metode, tehnike, celostni učni pristopi (drama v izobraževanju)

 • Učenje z gledališčem

 

USTVARJANJEGLEDALIŠČA
:

 • Oblikovanje gledališkega dogodka

 • Javno nastopanje

 • Učenje gledališča

LOGO1-01.png