top of page

GLEDALIŠKO USTVARJANJE

 

TEME:

 • Načini gledališkega ustvarjanja (kje, kako, primeri)

 • Ustvarjanje gledališke predstave

 • Priprave na ustvarjanje gledališke predstave

 • Vključevanje igre in gledaliških tehnik v ustvarjalni proces

 • Vključevanje mladih igralcev v ustvarjanje gledališke predstave

 • Refleksija ustvarjalnega procesa

 • Kaj za učence pomeni aktivno sodelovanje pri predstavi?

Spodnja vprašanja in  misli niso navodila za vaš referat, so dileme, o katerih se nenehno pogovarjamo, ko iščemo načine, kako mlajšim približati gledališče in gledališko umetnost, zato lahko nekatere izmed njih (odvisno od teme, ki ste jo izbrali) razumete kot izhodišče za vaš referat.

VPRAŠANJA:

 • Kaj so ključne komponente gledališkega ustvarjanja?

 • Ali je gledališka predstava nujen zaključek ustvarjalnega procesa? Kaj so ključne prednosti zgolj ustvarjalnega procesa in kako merimo učinke le-tega? Katere prednosti/ovire prinaša odločitev za gledališko predstavo?

 • Ključne okoliščine ustvarjalnega procesa: V okviru česa izvajate gledališko dejavnost? V kolikšni meri učni program vpliva na načine dela? Kdo vse se vključuje v proces nastajanja predstave? V kakšnem »mentorskem« timu ustvarjate produkcijo? Kje, kdaj in koliko ur traja tedenska vaja?

 • Prvi korak je izbor ustrezne predstave: Kakšno je izhodišče kreativnega procesa gledališke predstave, kriteriji izbire? Izbor besedila, odločitev za avtorsko/snovalno gledališče.

 • Ali vedno izberete že napisano dramsko besedilo? Kako se še lahko lotimo gledališkega ustvarjanja z mladimi? Prednosti in slabosti, če delamo z besedilom ali drugače.

 • Razumevanje predstave: Zakaj je pomembno, da igralci razumejo ustroj in sporočilo predstave? (Kako to dosežete? V kolikšni meri se temu posvečate? Koliko ste pri tem uspešni?)

 • Vključevanje mladih v ustvarjalni proces: Načini vključevanja učencev (mladih igralcev) v oblikovanje vizije predstave (tudi tehnično in vizualno), ustvarjanje občutka odgovornosti vseh udeleženih v proces in v predstavo.

 • Priprava na vaje (ustvarjanje predstave): Zakaj je potrebna priprava, kaj naj vključuje in česa ne?

 • Kaj so cilji priprave? Katere vaje so primerne in zakaj? Opredelite kateremu aspektu posvetite največ časa in kakšne aktivnosti izvajate: oblikovanje skupine (skupinska dinamika), zgradba prizora in predstave (dramaturški lok), izreka (odpiranje govornega kanala in jasnost komunikacije med igralci in publiko), odrski gib (povezava govora in gest).

 • Načrtovanje in izvedba ustvarjalnega procesa: Opredelite svoj način dela in ga analitično predstavite skozi kreativni gledališki proces.

 • Okolje in atmosfera za izvajanje vaj: Kaj je pomembno? Na kaj moramo biti še posebej pozorni?

 • Dinamika skupine: Kako pomembno je, ali se učenci poznajo med seboj ali ne? Kakšen vpliv ima heterogenost/homogenost, velikost skupine ipd.? Navedite konkretne prednosti in slabosti različnih skupin.

 • Osebnostne lastnosti učencev, (pred)znanje in izkušnje lahko zelo vplivajo na njihovo sodelovanje. Načini, kako v aktivnosti vključimo VSE v skupini.

 • Refleksija po vaji. Vloga mentorja pri pogovoru po vaji.

 • Vključevanje zunanjih sodelavcev: V kateri fazi procesa se vam zatakne? Ali v proces vaj kdaj vključite testnega gledalca (npr. drugega učitelja)? Ali med procesom nastajanja sodelujete s profesionalnimi gledališkimi ustvarjalci (na kakšen način)?

 • Analiza predstave in analiza izkušnje – razlike.

 • Refleksija po predstavi. Vloga mentorja pri pogovoru v refleksiji: Imajo igralci možnost, da se vključijo v refleksijo predstave? Ali analizirate potek predstave po vsakem nastopu? Ali je smiselno v analizo vključiti občinstvo (morda kot pogovor z ustvarjalci po predstavi)?

 • Kaj se vam zdi pri gledališki ustvarjalnosti najpomembnejše, odločilno?

 • Kaj in kdaj je za vas praznovanje v celotnem gledališkem procesu?

bottom of page