top of page

AKTIVNA UDELEŽBA

PRIJAVA, ROK ZA ODDAJO, IZBOR

Vsak avtor lahko sodeluje samo z enim prispevkom.

Prijavljeni prispevki morajo biti povezani z enim od treh vidikov vključevanja gledaliških elementov v izobraževalni proces:   

 

  • GLEDALIŠKO OPISMENJEVANJE

  • UČENJE S POMOČJO METOD IN TEHNIK GLEDALIŠKE PEDAGOGIKE 

  • USTVARJANJE GLEDALIŠČA

 

Vsebina prispevka mora naslavljati vsaj eno od usmeritvenih vprašanj konference.

Prispevki lahko temeljijo na vašem primeru dobre prakse, ki pa naj v tem primeru služi le kot izhodišče. Prispevki, ki bodo projekt zgolj opisali in ga ne bodo problematizirali, bodo zavrnjeni.

Rok oddaje lektoriranih prispevkov: 15. oktober 2019.

Prispevki bodo izbrani na podlagi strokovne presoje. Recenzenti lahko avtorje pozovejo k dopolnitvi. Rok za dopolnitev je 14 dni od prejema poziva.

Avtorji bodo o sprejemu prispevka obveščeni predvidoma do 31. oktobra 2019. Vsa obvestila in morebitne pozive k dopolnitvi bodo avtorji prejeli na e-poštni naslov, ki ga bodo navedli ob prijavi.

Točno uro in datum predstavitve bodo prejeli predvidoma najkasneje do konca oktobra 2019.

 

Avtor se s prijavo obvezuje, da bo referat predstavil v dodeljenem terminu.

Povzetki prispevkov bodo objavljeni v zborniku VIII. mednarodne konference gledališke pedagogike »Moč sporazumevanja«, celotni članki pa na spletni strani konference.

bottom of page