AKTIVNA UDELEŽBA

PRIJAVA, ROK ZA ODDAJO, IZBOR

Vabimo vas, da s svojim strokovnim prispevkom sodelujete na IX. mednarodni konferenci gledališke pedagogike "Vključi se. Vključi vse."

 

Vsak avtor lahko sodeluje samo z enim prispevkom.

Prijavljeni strokovni prispevki morajo biti povezani z enim od treh vidikov gledališke pedagogike:   

 

  • GLEDALIŠKO OPISMENJEVANJE

  • GLEDALIŠKO USTVARJANJE/LUTKOVNO USTVARJANJE 

  • UČENJE Z GLEDALIŠKIMI PRISTOPI

 

Ker so našteti vidiki precej široko zastavljeni, si pri izbiri naslova prispevka lahko pomagate s ključnimi temami in raziskovalnimi vprašanji.

Vsak prispevek mora vsebovati:​​

  • teoretični del, smiselno razčlenjen v podpoglavja in

  • praktični del/primer dobre prakse, ki ga opišete v posebej za to predvideni shemi.

​Rok oddaje lektoriranih prispevkov je 20. avgust 2021.

Prispevki bodo izbrani na podlagi strokovne presoje. Recenzenti lahko avtorje pozovejo k dopolnitvi. Rok za dopolnitev je 14 dni od prejema poziva.

Avtorji bodo o sprejemu prispevka obveščeni predvidoma do 15. septembra 2021. Vsa obvestila in morebitne pozive k dopolnitvi bodo avtorji prejeli na e-poštni naslov, ki ga bodo navedli ob prijavi.

Točno uro in datum predstavitve bodo prejeli predvidoma najkasneje do konca septembra 2021.

 

Avtor se s prijavo obvezuje, da bo referat predstavil v dodeljenem terminu.

Povzetki prispevkov bodo objavljeni v spletnem zborniku IX. mednarodne konference gledališke pedagogike Vključi se. Vključi vse.

Rok za oddajo prispevkov je potekel 20. avgusta 2021. Obvestila o izboru prispevkov, način ter datum in uro vaše predstavitve vam bomo poslali 15. septembra 2021.

veronika ilustracije-01.png