top of page

delavnici procesne drame

vključi se vključi vse stran-08.png

Chris Cooper 

okrasne črte-02.png

Chris Cooper je na področju gledališke pedagogike kot mentor, igralec in režiser dejaven že od leta 1988. Razvil je preko 40 programov Drame v izobraževanju. Poleg tega deluje kot neodvisni učitelj, predavatelj, inštruktor, vodja delavnic in je avtor 27 dramskih iger za otroke in mladino. 

ponedeljek, 20. 9. 2021 od 16.00 do 20.00
1. delavnica ČAS ZA POVEZOVANJE

okrasne črte-01.png

Moč drame je, da nas ne da bi vedeli zakaj, naredi občutljive da se uspemo povezati s seboj in življenjem drugih. To se zgodi, ko dramatična izkušnja globoko v nas zazveni kot povabilo, ki ga ne moremo odkloniti. Trenutek povezanosti je lahko velik ali majhen,  zaveden ali ne, pa vendar iz podob, aktivnosti, predmetov ali jezika sproži povezavo s časom in prostorom kot del zgodbe, ki služi za vrzel za iskanje pomena, smisla. To je odnos med obliko in vsebino in med življenjem in umetnostjo. Na delavnici bomo raziskovali odnose osredotočene na dramatične trenutke v zgodbi, ki v nas spodbudijo, da se povežemo in s pomočjo domišljije iščemo smisel. 

okrasne črte-03.png

sreda, 22. 9. 2021 od 10.00 do 14.00
2.delavnica ODPIRANJE VRAT

Biti vključujoč pomeni ustvariti prostor, kjer se udeleženci dobro počutijo. Pri uporabi drame nam to uspeva z zagotavljanjem močne izmišljene vsebine in z globoko zgodbo, ki omogoča na eni strani oddaljenost na drugi pa notranji odziv udeleženca, ki temelji na  njegovih lastnih življenskih izkušnjah. Naloga moderatorja v procesni drami je, da postavi okvir in omogoči udeležencem, da verjamejo in vstopijo v namišljen svet. Ta praktična delavnica bo udeležencem ponudila priložnost da izkusijo kako vstopiti v svet drame in analizo ključnih delov na katere morajo biti pozorni, da omogočijo vključenost vseh.

okrasne črte-04.png
okrasne črte-05.png

CENIK:

ena delavnica: 80 €

obe delavnici: 150 €

bottom of page