praktična predstavitev zbirke

SPLETNE IGRE OD A DO Ž

Praktična predstavitev zbirke Spletne igre od A do Ž je namenjena učiteljem in izvajalcem DSP.

Zbirka je nastala v okviru projekta JOIN IN and make a change v podporo učiteljem za popestritev izvajanja pouka na daljavo. Igre so namenjene povezovanju, ustvarjanju pozitivne klime in vzpostavljanju varnega okolja. Vse igre lahko igrate tudi v razredu.

 

Vsak udeleženec predstavitve bo po predstavitvi dobil brezplačen izvod zbirke v pdf obliki.

Število ur: 1 ura

Število točk: /

Termin: 16. 3. 2021, 17.00–18.00

Kraj izvedbe: splet

Cena: brezplačen dogodek

kreativna delavnica za starše

PRAVLJICE NAS POVEZUJEJO

Skupno branje pravljic poglablja vezi med otrokom in starši. Ne glede na starost otroka, glasno branje spodbuja govorni razvoj in besedni zaklad, še posebej če otroci ob branju sodelujejo tako, da odgovarjajo na katero od naših vprašanj in imajo možnost izražanja svojih misli in mnenj. Čas, ki si ga starši vzamejo za skupno branje z otroki pozitivno vpliva na povezanost med njimi, na zdrav razvoj otrok in ostane med trenutki, ki si jih bodo otroci zapomnili za celo življenje.

Na delavnici boste skozi različne aktivnosti spoznali, kako lahko podajanje pravljice še obogatite. Pridobili boste nove ideje, kako vzpodbuditi otroke k poslušanju ter kako oblikovati vprašanja, ki bodo otroke spodbudila k razmišljanju in izražanju občutkov. 

Število ur: 1,5 ure

Termin: 23. 3. 2021, 10.00–11.30

Kraj izvedbe: splet

seminar

ČUSTVA BOGATIJO

Izobraževanje Čustva bogatijo je namenjeno učiteljem in izvajalcem DSP, ki želijo spoznati načine uporabe gledaliških pristopov za čustveno opismenjevanje in spodbujanje pozitivne klime v razredu.

 

Izobraževanje je sestavljeno iz treh delavnic:

1. delavnica : VRTILJAK ČUSTEV, 25. 2. 2021, 17.00–19.00

Raziskovanje čustev z uporabo gledaliških pristopov.

 

2. delavnica: SNEGULJČICA, 4. 3. 2021, 17.00–19.00

Uporaba gledaliških pristopov za obravnavo zgodbe.

 

3. delavnica: STROJ ČUSTEV, 11. 3. 2021, 17.00–19.00

Uporaba gledaliških pristopov za krepitev socialnih veščin.

Število ur: 3 x 3 = 9 pedagoških ur

Število točk: 0,5

Termini: 25. 2., 4. 3. in 11. 3. 2021, 17.00–19.15

Kraj izvedbe: splet

Cena: 60 €

izobraževanje za študente

UMETNOST UČENJA

 

Izobraževanje za študente: Umetnost učenja je namenjeno študentom pedagoških smeri.  Udeleženci bodo pridobili osnovna znanja uporabe tehnik in metod gledališke pedagogike. Skozi individualne in skupinske aktivnosti bodo raziskovali njihovo vključitev v procese poučevanja ter se preizkusili v ustvarjanju svoje zamisli o uporabi gledaliških pristopov pri pouku.

Število ur: 4 x 2 pedagoški uri

Termini: 1., 8., 15. in 22. 3. 2021, 17.00–18.30

Kraj izvedbe: splet

Cena: 40 €

seminar

VPRAŠANJA SO POT DO ZNANJA

Postavljanje vprašanj v procesu učenja pri učencih poveča radovednost, ustvarjalnost, kritično razmišljanje in motivacijo za učenje. Predstavili vam bomo različne aktivnosti s katerimi izboljšamo sposobnosti postavljanja vprašanj tako pri sebi kot pri učencih.

 

Izobraževanje je sestavljeno iz treh delavnic:

1. delavnica : 

Postavljanje, vrednotenje in razvrščanje vprašanj.

 

2. delavnica:

Umetnost postavljanja vprašanj s pomočjo asociacij.

 

3. delavnica: 

Predstavitev didaktične igre DEJ POVEJ in uporaba posameznih elementov igre pri pouku.

Število ur: 3 x 3 = 9 pedagoških ur

Število točk: 0,5

Termini: 

Kraj izvedbe:

Cena: 60 €

takatukaton
AKTUALNE RAZREDNE URE

Takatukaton je intenzivni štiridnevni izobraževalno-raziskovalni program na katerem se bodo udeleženci s skupnimi močmi reševali pedagoški izziv.

Namenjen je pedagoškim in svetovalnim delavcem ter študentom pedagoških znanosti.

 

Sestavljen iz sledečih sklopov:

1. formiranje skupine

2. spodbujanje kreativnosti 

3. definiranje izziva

4. ustvarjanje, razvijanje ter vrednotenje idej in konceptov

5. razvijanje pedagoške forme

6. predstavitev ideje in izdelane forme

7. evalvacija 

 

Število ur: 4 x 8 = 32 pedagoških ur

Število točk: 2

Termin: 28. 6.–1. 7. 2021, 9.00–17.00

Kraj izvedbe: Osojna pot 3a, Ljubljana

Cena: 240 € (za študente 120 €)

projektni program

UMETNOST UČENJA

V projektnem programu Umetnost učenja boste pridobili znanja uporabe tehnik in metod gledališke pedagogike za učenje z gledališkimi pristopi.

 

Le-ti pedagogom omogočijo:

- Povezovati akademsko, praktično, socialno in čustveno učenje

- Razvijati kreativno in kritično mišljenje

- Spodbujati inovativnost ter medsebojno sodelovanje učencev

- Okrepiti učenčevo zaupanje vase in v svoje delo

Projektni program je namenjen učiteljem razredne in predmetne stopnje ter izvajalcem DSP. 

Število ur: 21 sklopov x 3 = 63 pedagoških ur

Število točk za izobraževanje: 3

Termin: jesen 2021

Kraj izvedbe: Osojna pot 3a, Ljubljana

Cena: 500 € (pri prijavi 3 ali več učiteljev/šolo je cena 400 €/učitelja)

delavnica 

POVODNI MOŽ

 

 

Na delavnici Povodni mož bomo skozi različne individualne in skupinske aktivnosti raziskovali teme, ki jih naslavlja Prešernova pesem Povodni mož.

Učni cilji delavnice so:

  • Globlje doživljanje, razumevanje in vrednotenje umetnostnega besedila

  • Razvijanje empatične in socialne zmožnosti

Termin: 16. 9. 2021, 17.00–19.15

Kraj izvedbe: splet

Cena: 20 €

9. mednarodna konferenca

VKLJUČI SE - VKLJUČI VSE

Vabimo vas, da se udeležite 9. mednarodne konference gledališke pedagogike, ki jo pripravljamo v okviru Erasmus+ projekta JOIN IN & make a change.

Slovenski in tuji strokovnjaki bodo v okviru predavanj, okrogle mize, delavnic in diskusij izmenjali izkušnje, znanja in primere dobrih praks s področja gledališke pedagogike.

Področja gledališke pedagogike: gledališko opismenjevanje, gledališko ustvarjanje in učenje z gledališkimi pristopi.

 

Teme konference:

- Spodbujanje aktivnega in vključujočega učenja z gledališkimi pristopi

- Gledališki pristopi in posebne potrebe

- Vzgojno delo z gledališkimi pristopi

- Gledališka pedagogika in kulturna dediščina

Organizatorja: JSKD in Društvo Taka Tuka.

Število ur: 4 x 8 = 32 pedagoških ur

Število točk za izobraževanje: 2

Število točk za strokovno delo: 4 (aktivni udeleženci)

Termin: 21.–24. 10. 2021, 9.00–17.00

Kraj izvedbe: Ljubljana

Cena: 190 €

LOGO1-01.png