top of page

Metodologija

UMETNOST UČENJA PP.jpg

Metodologija dela v projektnem programu izobraževanja Umetnost učenja temelji na uporabi gledaliških pristopov. Izobraževanje združuje praktično delo, preizkušanje v praksi in vpeljevanje gledaliških pristopov v poučevanje. Glavni cilj le-teh je pri učencih spodbujati kreativnost, sodelovanje in samozavest ter obenem  širiti spekter spretnosti in znanj.

Učenje z gledališkimi pristopi temelji na aktivnem vključevanju učencev v učni proces. Učitelj pasivna predavanja ali branja besedil zamenja z ustvarjalnimi učnimi aktivnostmi, ki vključujejo tehnike gledališke pedagogike kot so: žive slike, tunel misli, o(b)ris osebe, igre vlog, angel in hudič ...

Takšen način poučevanja učencem omogoča, da se preizkusijo v različnih vlogah, razvijajo svojo ustvarjalnost, med seboj delijo znanje in izkušnje ter izražajo svoje ideje in mnenje na inovativen in kreativen način. To spodbuja njihovo samostojnost ter samozavest in omogoča razvoj ključnih veščin, kot so kritično razmišljanje, komunikacija, sodelovanje, samorefleksija in prilagajanje spremembam.

Ena od ključnih prednosti gledaliških pristopov v primerjavi s tradicionalnimi metodami poučevanja je v tem, da omogočajo celovito učenje. Učenci ne pridobijo samo teoretičnega znanja, ampak ga tudi praktično uporabijo in izkusijo. To omogoča boljše razumevanje in povezavo med koncepti ter spodbuja globlje učenje. 

Učitelji se bodo v projektnem programu Umetnost učenja seznanili z gledališkimi tehnikami in jih ustrezno uporabili v učnem procesu. Pri tem bodo zagotavljali varno učno oklolje in pozitivno razredno klimo, kjer si bodo učenci želeli sodelovati in upali izražati svoje ideje. 

gledališka pedagogika 2-01-01.png

Cilji projektnega programa

 • Širjenje pedagoškega znanja 
  Učitelji se seznanjo z vidiki gledališke pedagogike in spoznajo različne tehnike gledališke pedagogike. Pridobijo novo znanje o uporabi gledaliških pristopov pri pouku. 

 • Načrtovanje in izvajanje učnih aktivnosti z gledališkimi pristopi
  Učitelji osvojijo znanja in veščine za načrtovanje in izvajanje enostavnih učnih aktivnosti, ki temeljijo na uporabi gledaliških pristopov.

 • Spodbujanje samorefleksije
  Učitelji razvijajo sposobnosti za samorefleksijo, medtem ko analizirajo in izpopolnjujejo lastno pedagoško delo.

 • Sodelovanje in izmenjava izkušenj
  Projektni program nudi veliko priložnost za sodelovanje in izmenjavo izkušenj med učitelji in izvajalci dodatne strokovne pomoči. Udeleženci si med seboj delijo dobre prakse,  ideje, izzive in izkušnje ter se učijo drug od drugega.
   

Umetnost_učenja_123-03.png

Sklopi izobraževanja

SKLOP 1 (28., 29. in 30. september 2023)

 • osnovne dramske igre in vaje

 • načela gledaliških pristopov pri pouku

 • osnovne tehnike gledališke pedagogike
   

SKLOP 2 (19., 20. in 21. oktober 2023)

 • varno učno okolje

 • gledališki pristopi za vključujoče učenje

 • didaktične igre za vključujoče učenje
   

SKLOP 3 (23., 24. in 25. november 2023)

 • pregled tehnik gledališke pedagogike

 • poučevanje različnih predmetov z gledališkimi pristopi

 • načrtovanje učne ure z gledališkimi pristopi
   

SKLOP 4 (11., 12. in 13. januar 2024)

 • spopadanje z izzivi vključevanja gledaliških pristopov v učni proces

 • analiza in samorefleksja lastnega pedagoškega dela

 • izmenjava dobrih praks
   

SKLOP 5 (12. 10. 2023, 9. 11. 2023, 16. 11. 2023, 14. 12. 2023 in 4. 1. 2024)

 • gledališki pristopi v spletnem učnem okolju

 • uporaba IKT orodij pri poučevanju z gledališkimi pristopi

MEDNARODNA KONFERENCA "THE ART OF TEACHING"

10.-12. oktober 2024 v Ljubljani

umetnost_učenja_[Recovered]-01.png

Izvajalke izobraževanja

TakaTukaTim-03.png

Valentina

Korbar

TakaTukaTim-02.png

Veronika

Gaber Korbar

TakaTukaTim-04.png

Katarina

Picelj

 

bottom of page