top of page

PROGRAM

okrasne črte-02.png
okrasne črte-05.png

Četrtek, 21. 10. 2021

 

PLENARNA PREDAVANJA

 

Chang Chandruang Janaprakal, Tajska
POT DO MODROSTI

9.00–9.30    predavanje

9.30–10.30  pogovor s predavateljem

 

Chris Cooper, Anglija

ČAS ZA POVEZOVANJE 

11.00–12.00 predavanje

12.00–13.00 pogovor s predavateljem

 

DELAVNICE

 

Monika Jiraskova, Češka

ČAROBNI ŠEM

15.00–17.00 spletna delavnica

 

Irena Rajh, Slovenija

SENČNO GLEDALIŠČE 

15.00–17.00 spletna delavnica

 

Adam Jagiełło Rusiłowski, Poljska

Iwona Stankiewiz, Poljska

OPICE, KLOBUKI IN KLJUČI

15.00–17.00 spletna delavnica

 

REFERATI

 

17.30–19.30

GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA – Špela Šinigoj

referati udeležencev

 

Nataša Špolad Manfreda, Slovenija

VKLJUČEVANJE MLADIH IGRALCEV V USTVARJANJE GLEDALIŠKE PREDSTAVE

– KLJUČ DO USPEHA

 

Suzana Oder, Slovenija

POPESTRIMO POUK Z LUTKO

 

Kalliopi Xanthopoulou, Grčija

Anthanasios Makris, Grčija

DOTIK SREČE

Argyri Skitsa, Grčija

OLIVNO DREVO

 

Iva Nemec, Hrvaška

PROCESNA DRAMA KOT IZKUSTVENO UČENJE KNJIŽEVNOSTI

 

 

 

Petek, 22. 10. 2021

 

PLENARNA PREDAVANJA

 

Adam Jagiełłio Rusiłowski, Poljska

DRAMA LAB

9.00–10.00  predavanje

10.00–11.00 pogovor s predavateljem

 

Zvonimir Peranić, Hrvaška

NAPAKE SO PRILOŽNOST ZA UČENJE

11.30–12.15  predavanje

12.15–13.00 pogovor s predavateljem

 

 

DELAVNICE

 

Radka Svobodova, Češka

RAZVIJANJE SOCIALNIH VEŠČIN Z GLEDALIŠKIMI PRISTOPI

15.00–17.00 spletna delavnica

 

Katarina Picelj, Slovenija

DEJ POVEJ ... 

15.00–17.00 spletna delavnica

 

Argyri Skitsa, Grčija

Smaro Ignatiadou, Grčija

NEBEŠKO PRIJATELJSTVO

15.00–17.00 spletna delavnica

 

Sobota, 23. 10. 2021

 

REFERATI

9.00–11.40 
LUTKE –  Irena Rajh 

 

Vesna Rižnik, Slovenija

USTVARJANJE LUTKOVNE PREDSTAVE UČENCEV Z ZMERNO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU

 

Damir Pirc, Slovenija

OD IDEJE DO IZDELKA: IZDELAVA LESENE MARIONETE

 

Mojca Pirc, Slovenija
UPORABA KAMIŠIBAJA PRI DELU Z NADARJENIMI UČENCI

 

Suzana Grah, Slovenija
INTERESNA DEJAVNOST: PRAVLJICE IN LUTKOVNO USTVARJANJE

 

Sanja Rot, Slovenija
VLOGA LUTKE PRI RAZVIJANJU SOCIALNIH VEŠČIN PRI OTROCIH S POSEBNIMI POTREBAMI

 

Sergeja Gabor, Slovenija
LUTKOVNO GLEDALIŠKA DEJAVNOST V PRILAGOJENEM PROGRAMU

 

Matilda Marković, Hrvaška

OTROK IN LUTKA - PREDNOSTI UPORABE LUTKE PRI DELU Z OTROKI

 

 

9.00-11.40

GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA – Irena Zgonc

 

Maria Vlachopoulou, Grčija

IKARUS IN DEDALUS

 

Valasia Voudouri, Grčija

ŽIVETI SKUPAJ

 

Maria Vasilika, Grčija

KDO SO DRUGI?

 

Mirzana Versajević, Slovenija
1, 2, 3 SPOZNAJMO SE

 

Željka Župan Vuksan, Hrvaška

DRAMSKA VZGOJA V SREDNJEŠOLSKEM KURIKULUMU

Maša Rimac Jurinović, Hrvaška

OTROK IN GLEDALIŠČE

 

 

 

11.40–13.40

UČENJE Z GLEDALIŠKIMI PRISTOPI – Irina Lešnik

 

Lidija Ožek, Slovenija

GLEDALIŠKI PRISTOPI PRI POUČEVANJU DRUŽBE V 5. RAZREDU

 

Maja Papež, Slovenija

IGRE VLOG PRI POUKU NARAVOSLOVJA

 

Mojca Planinc, Slovenija

GLEDALIŠČE KOT REŠITEV ZA NEŽELENE OBLIKE VEDENJA PO ŠOLI NA DALJAVO

 

Natalija Ekart MIsleta, Slovenija

KULINARIČNA IKONA POHORJA

 

Silva Špindler, Slovenija

GLEDALIŠKI PRISTOPI PRI POUKU KNJIŽEVNOSTI

 

Monika Dimec, Slovenija

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE PRI IGRICI OSUMLJENI VOLKEC

 

 

15.00–17.00 
GLEDALIŠKE PREDSTAVE – Simona Zorc Ramovš 

 

Lea Ketiš, Slovenija

GLEDALIŠKA PREDSTAVA: MOJ DEŽNIK JE LAHKO BALON

 

Mateja Kop, Slovenija

POMEN DRAMATIKE PRI RAZVOJU OTROK

 

Tina Osolnik, Slovenija

OD IDEJE DO GLEDALIŠČA S PARTICIPACIJO OTROK, STARŠEV IN VZGOJITELJA

 

Gaja Červ, Slovenija

WALDORFSKA RAZREDNA PREDSTAVA

 

Marjeta Klevže, Slovenija

DRAMSKA POSTAVITEV ODLOMKA IZ KOZLOVSKE SODBE V VIŠNJI GORI

 

Nataša Ropič, Slovenija
(ZA)IGRAJMO V ŠOLI

 

 

17.15–19.15

UČENJE Z GLEDALIŠKIMI PRISTOPI – Irina Lešnik

 

Tina Bajc Hlad, Slovenija

GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA KOT SREDSTVO ZA DOSEGO CILJEV PRI POUČEVANJU

TUJEGA JEZIKA V 1. TRILETJU

 

Tanja Hozner Volk, Slovenija

DIFERENCIACIJA IN INDIVIDUALIZACIJA POUKA KNJIŽEVNOSTI Z GLEDALIŠKIMI PRISTOPI

 

Tadeja Kilar, Slovenija

RAZVIJANJE EMPATIJE Z VKLJUČEVANJEM GLEDALIŠKIH PRISTOPOV

 

Petra Buh, Slovenija

IGRA VLOG KOT METODA SOCIALNEGA UČENJA 

 

Mila Štimac, Hrvaška

PROCESNA DRAMA ZA VSE – PRIKAZ DOBRE PRAKSE

 

Janja Jošt Rapić, Slovenija

POGLOBLJENO DOŽIVLJANJE KNJIŽEVNEGA DELA S POMOČJO ELEMETOV GLEDALIŠKE PEDAGOGIKE

 

 

Nedelja, 24. 10. 2021

 

9.00–11.00 
UČENJE Z GLEDALIŠKIMI PRISTOPI – Irina Lešnik

 

Andreja Lamut Gazvoda, Slovenija

PRIPRAVA DIJAKOV NA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE

Z METODO IGRE VLOG

 

Andreja Perdih, Slovenija

JAZ, TI, MI

 

Anja Pančur Kosirnik, Slovenija

TEHNIKE GLEDALIŠKE PEDAGOGIKE KOT ORODJE ZA RAZVOJ KOMPETENCE UČENJE UČENJA

 

Julija Preac, Slovenija

METODE IN TEHNIKE GLEDALIŠKE PEDAGOGIKE PRI POUKU ANGLEŠČINE

 

Tina Grošelj, Slovenija

UČNA URA O ŠOLI NEKOČ ZA OTROKE Z AVTISTIČNO MOTNJO

 

Nikita Vrbnjak, Slovenija

GLEDALIŠKE TEHNIKE KOT POMOČ PRI USTNEM OCENJEVANJU ZNANJA

okrasne črte-01.png
okrasne črte-04.png
bottom of page