top of page

9. mednarodna konferenca

VKLJUČI SE - VKLJUČI VSE

vključi se vključi vse stran -01.png

Vabimo vas, da se udeležite 9. mednarodne konference gledališke pedagogike, ki jo pripravljamo v okviru Erasmus+ projekta JOIN IN & make a change.

Slovenski in tuji strokovnjaki bodo v okviru predavanj, okrogle mize, delavnic in diskusij izmenjali izkušnje, znanja in primere dobrih praks s področja gledališke pedagogike.

Področja gledališke pedagogike: gledališko opismenjevanje, gledališko ustvarjanje in učenje z gledališkimi pristopi.

 

Teme konference:

- Gledališko opismenjevanje

- Gledališko ustvarjanje

- Lutkovno ustvarjanje

- Učenje z gledališkimi pristopi

Organizatorja: JSKD in Društvo Taka Tuka.

Število ur: 4 x 8 = 32 pedagoških ur

Število točk za izobraževanje: 2

Število točk za strokovno delo: 4 (aktivni udeleženci)

Termin: 21.–24. 10. 2021, 9.00–17.00

Kraj izvedbe: spletna konferenca

Cena: 90 €

praktična predstavitev zbirke

SPLETNE IGRE OD A DO Ž

ABC%2520igre%2520online_naslonica_edited

Praktična predstavitev zbirke Spletne igre od A do Ž je namenjena učiteljem in izvajalcem DSP.

Zbirka je nastala v okviru projekta JOIN IN and make a change v podporo učiteljem za popestritev izvajanja pouka na daljavo. Igre so namenjene povezovanju, ustvarjanju pozitivne klime in vzpostavljanju varnega okolja. Vse igre lahko igrate tudi v razredu.

 

Vsak udeleženec predstavitve bo po predstavitvi dobil brezplačen izvod zbirke v pdf obliki.

Število ur: 1 ura

Število točk: /

Termin 1: 16. 3. 2021, 17.00–18.00 zasedeno

Termin 2: 23. 3. 2021 17.00–18.00 zasedeno

Termin 3: 23. 3. 2021 18.30–19.30 zasedeno

Kraj izvedbe: splet

Cena: brezplačen dogodek

delavnica 

MALA VILA

Slikce letakov-02.png

Na delavnici Mala vila bomo skozi različne individualne in skupinske aktivnosti raziskovali teme, ki jih naslavlja zgodba Mala vila.

Učni cilji delavnice so:

  • Globlje doživljanje, razumevanje in vrednotenje umetnostnega besedila

  • Razvijanje empatične in socialne zmožnosti

Število ur: 3 pedagoške ure

Termin: 12. 4. 2021, 17.00–19.15

Kraj izvedbe: splet

Cena: 20 €

didaktična igra + delavnica
DEJ POVEJ

DP.png

Praktična predstavitev igre Dej povej je namenjena učiteljem, izvajalcem DSP in staršem.

Igra Dej povej spodbuja medosebno povezovanje, asociativno mišljenje in krepi veščine postavljanja vprašanj. Igro lahko uporabite kot družabno igro ali pa kot učni pripomoček.

V ceno delavnice je vključena igra Dej povej, ki vam jo bomo ob prijavi poslali po pošti na vaš naslov.

Število ur: 2 uri

Termin: 19. 4. 2021, 17.00–19.00

Kraj izvedbe: splet

Cena: 55 € (cena vključuje delavnico in igro Dej povej 1. in 2. stopnja)

didaktična igra + delavnica

VRTILJAK ČUSTEV

VČ.png

Praktična predstavitev igre Vrtiljak čustev je namenjena učiteljem, izvajalcem DSP in staršem.

Igra Vrtiljak čustev spodbuja medosebno povezovanje in pridobivanje socialnih veščin. Lahko jo uporabite kot družabno igro ali pa posamezne elemente uporabite za doseganje določenih ciljev ter izvedbo krajših aktivnosti.

V ceno delavnice je vključena igra Vrtiljak čustev, ki vam jo bomo ob prijavi poslali po pošti na vaš naslov.

 

Število ur: 2 uri

Termin: 26. 4. 2021, 17.00–19.00

Kraj izvedbe: splet

Cena: 55 € (cena vključuje delavnico in igro Vrtiljak čustev)

seminar

ČUSTVA BOGATIJO

%C4%8CB_edited.jpg

Izobraževanje Čustva bogatijo je namenjeno učiteljem in izvajalcem DSP, ki želijo spoznati načine uporabe gledaliških pristopov za čustveno opismenjevanje in spodbujanje pozitivne klime v razredu.

 

Izobraževanje je sestavljeno iz treh delavnic:

1. delavnica : 13. 5. 2021, 17.00–19.00

Raziskovanje čustev z uporabo gledaliških pristopov.

 

2. delavnica: 20. 5. 2021, 17.00–19.00

Uporaba gledaliških pristopov za obravnavo zgodbe.

 

3. delavnica: 27. 5. 2021, 17.00–19.00

Uporaba gledaliških pristopov za krepitev socialnih veščin.

Število ur: 8 pedagoških ur

Število točk: 0,5

Termini: 13. 5., 20. 5. in 27. 5. 2021, 17.00–19.00

Kraj izvedbe: splet

Cena: 60 €

takatukaton
AKTUALNE RAZREDNE URE

ilustracije_gledališke_pedagogike-10.j

Takatukaton je intenzivni štiridnevni izobraževalno-raziskovalni program na katerem se bodo udeleženci s skupnimi močmi reševali pedagoški izziv.

Namenjen je pedagoškim in svetovalnim delavcem ter študentom pedagoških znanosti.

 

Sestavljen iz sledečih sklopov:

1. formiranje skupine

2. spodbujanje kreativnosti 

3. definiranje izziva

4. ustvarjanje, razvijanje ter vrednotenje idej in konceptov

5. razvijanje pedagoške forme

6. predstavitev ideje in izdelane forme

7. evalvacija 

 

Število ur: 4 x 8 = 32 pedagoških ur

Število točk: 2

Termin: 28. 6.–1. 7. 2021, 9.00–17.00

Kraj izvedbe: Osojna pot 3a, Ljubljana

Cena: 240 € (za študente 120 €)

NAPOVEDUJEMO

projektni program

UMETNOST UČENJA

umetnost_učenja-02.png

V projektnem programu Umetnost učenja boste pridobili znanja uporabe tehnik in metod gledališke pedagogike za učenje z gledališkimi pristopi.

 

Le-ti pedagogom omogočijo:

- Povezovati akademsko, praktično, socialno in čustveno učenje

- Razvijati kreativno in kritično mišljenje

- Spodbujati inovativnost ter medsebojno sodelovanje učencev

- Okrepiti učenčevo zaupanje vase in v svoje delo

Projektni program je namenjen učiteljem razredne in predmetne stopnje ter izvajalcem DSP. 

Število ur: 21 sklopov x 3 = 63 pedagoških ur

Število točk za izobraževanje: 3

Termin: jesen 2021

Kraj izvedbe: Osojna pot 3a, Ljubljana

Cena: 500 € (pri prijavi 3 ali več učiteljev/šolo je cena 400 €/učitelja)

NAPOVEDUJEMO

delavnica 

POVODNI MOŽ

povodnimož-01.png

 

 

Na delavnici Povodni mož bomo skozi različne individualne in skupinske aktivnosti raziskovali teme, ki jih naslavlja Prešernova pesem Povodni mož.

Učni cilji delavnice so:

  • Globlje doživljanje, razumevanje in vrednotenje umetnostnega besedila

  • Razvijanje empatične in socialne zmožnosti

Termin: 16. 9. 2021, 17.00–19.15

Kraj izvedbe: splet

Cena: 20 €

PRIJAVA

izobraževanje za študente

UMETNOST UČENJA

umetnost%20ucenja%20studenti%20tts_edite

 

Izobraževanje za študente: Umetnost učenja je namenjeno študentom pedagoških smeri.  Udeleženci bodo pridobili osnovna znanja uporabe tehnik in metod gledališke pedagogike. Skozi individualne in skupinske aktivnosti bodo raziskovali njihovo vključitev v procese poučevanja ter se preizkusili v ustvarjanju svoje zamisli o uporabi gledaliških pristopov pri pouku.

Število ur: 4 x 2 pedagoški uri

Termini: 1., 8., 15. in 22. 3. 2021, 17.00–18.30

Kraj izvedbe: splet

Cena: 40 €

seminar

VPRAŠANJA SO POT DO ZNANJA

SPLETNA STRAN -02.png

Postavljanje vprašanj v procesu učenja pri učencih poveča radovednost, ustvarjalnost, kritično razmišljanje in motivacijo za učenje. Predstavili vam bomo različne aktivnosti s katerimi izboljšamo sposobnosti postavljanja vprašanj tako pri sebi kot pri učencih.

 

Izobraževanje je sestavljeno iz treh delavnic:

1. delavnica : 

Postavljanje, vrednotenje in razvrščanje vprašanj.

 

2. delavnica:

Umetnost postavljanja vprašanj s pomočjo asociacij.

 

3. delavnica: 

Predstavitev didaktične igre DEJ POVEJ in uporaba posameznih elementov igre pri pouku.

Število ur: 3 x 3 = 9 pedagoških ur

Število točk: 0,5

Termini: 

Kraj izvedbe:

Cena: 60 €

NAPOVEDUJEMO
bottom of page