top of page

GLEDALIŠKO OPISMENJEVANJE

 

TEME:

 • Načini gledališkega opismenjevanja (kje, kako, primeri)

 • Opismenjevanje v gledališču, sodelovanje šole in gledaliških inštitucij pri gledališkem opismenjevanju

 • Priprava na ogled predstave

 • Refleksija po ogledu predstave

 • Gradiva za gledališko opismenjevanje (gledališki listi, pedagoški material ipd.)

 • Igre, tehnike in metode gledališkega opismenjevanja

 • Obisk gledališča z mladimi gledalci (koraki procesa in primeri)

 • Gledališko doživetje (vključuje čute, čustva in razum)

Spodnja vprašanja in  misli niso navodila za vaš referat, so dileme, o katerih se nenehno pogovarjamo, ko iščemo načine, kako mlajšim približati gledališče in gledališko umetnost, zato lahko nekatere izmed njih (odvisno od teme, ki ste jo izbrali) razumete kot izhodišče za vaš referat.

VPRAŠANJA:

 • Kaj pomeni gledališko opismenjevanje? Kako dosežemo, da bodo mladi obiskovalci gledališča uživali v umetnosti in imeli odprte glave za slike in zvoke, za misli in občutja, ki jih predstava sproža?

 • Ali je gledališko opismenjevanje nujno vezano na ogled določene gledališke predstave?

 • Prvi korak za kakovostno in celovito gledališko izkušnjo z mladimi obiskovalci je izbor ustrezne predstave: Kako izberemo predstavo? Kateri so kriteriji izbire? Kako prepoznati kakovostno predstavo?

 • Priprava na ogled predstave: Zakaj je potrebna priprava, kaj naj vključuje in česa ne? Kdaj in kje jo izvajamo? Kdo jo izvaja? Vloga učitelja pri pripravi.

 • Kaj so cilji priprave na ogled predstave? Katere dejavnosti so primerne in zakaj?

 • Zakaj je intenzivna vsebinska priprava na predstavo velikokrat neustrezna in celo kontraproduktivna? (Morda trditev ne drži, če mislite tako, utemeljite.)

 • Razmislite, ali lahko preveliko usmerjanje učencev omejuje učencu lastno dojemanje predstave.

 • Kdaj, zakaj in kako pomembno je, če sploh, da učenci poznajo dramsko predlogo predstave oziroma izvirne zgodbe?

 • Na katere specifike predstave ali (občutljive) teme bi morali učence predhodno pripraviti?

 • Kaj pa morebitna uporaba odrskih učinkov, ki bi znali zmotiti učence s posebnimi potrebami?

 • Ogled predstave in morebitna spremljevalna ponudba gledališča (npr. vodeni ogled zaodrja, delavnica ali pogovor z ustvarjalci). Kako poteka gledališko opismenjevanje znotraj gledališča? Vloga učitelja pri tem?

 • Kaj pa gledališki bonton?

 • Ogled predstave – kako smiselno ali nesmiselno je učencem predhodno določiti opazovalne naloge.

 • Refleksija po ogledu predstave, vloga učitelja.

 • Učitelj v vlogi moderatorja po ogledu predstave – Kako pri refleksiji spodbujamo sproščeno izmenjavo idej? Kako učencem omogočimo izražanje različnih, morda nasprotujočih si vtisov (primeri)? Zbiranje vtisov in mnenj: Ali učence popravimo, ko podajajo svoja mnenja? Na kakšen način jih usmerjamo?

 • Kaj so cilji refleksije? Katere vaje so primerne in zakaj?

 • Pri refleksiji prideta do izraza estetska občutljivost in kritično mišljenje, ki ju razvijamo tako, da učencem nudimo raznolike umetniške izkušnje. Kaj pa, ko jim predstava ni všeč?

 • Razlike med preverjanjem znanja in zbiranjem vtisov in mnenj!

 • Posebnosti prvega obiska gledališča.

 • Gradiva, ki ste jih uporabili pri gledališkem opismenjevanju: Kaj točno ste uporabili? Kje ste gradiva našli? Namen in opis uporabe gradiv.

 • Okolje in atmosfera za izvajanje vaj: Kaj je pomembno? Na kaj moramo biti še posebej pozorni?

 • Dinamika skupine: Kako pomembno je, ali se učenci poznajo med seboj ali ne? Kakšen vpliv ima heterogenost/homogenost, velikost skupine ipd.?

 • Osebnostne lastnosti učencev, (pred)znanje in izkušnje lahko zelo vplivajo na njihovo sodelovanje. Načini, kako v aktivnosti vključimo VSE v skupini.

 • Kako vključujemo učence s posebnimi potrebami ali nadarjene učence? Konkretni primeri.

 • Medpredmetno povezovanje.

 • Težava podcenjevanja mladega občinstva: Kje delamo napake?

 • Analiza predstave in analiza izkušnje – razlike!

 • Predstava mlade gledalce vznemirja: čustveno, miselno, estetsko. Kako vključimo vse te dejavnike v pogovor in analizo?

 • Učitelj in gledališka pismenost. Strokovna izobraževanja za učitelje.

bottom of page