top of page

četrtek, 27. 10. 2022

VKLJUČUJOČE UČENJE

 

TEME:

 • Povezovanje snovi različnih predmetov z gledališkimi pristopi

 • Uporaba metod in tehnik gledališke pedagogike za učenje in razumevanje šolske snovi

 • Spodbujanje čustvenega opismenjevanja in krepitev socialnih veščin z gledališkimi pristopi

 • Ustvarjanje varnega učnega okolja

 • Vloga in vpliv učiteljeve neverbalne komunikacije na učinkovitost učenja

okrasne črte-03.png

TEME KONFERENCE

četrtek, 15. 12. 2022

ZELENA IGRA

 

TEME:

 • Spoznavanje narave z gledališkimi pristopi 

 • Krepitev zavedanja o pomenu varovanje okolja

 • Uporaba gledaliških pristopov za krepitev zelenih veščin

 • Uporaba metod in tehnik gledališke pedagogike za ozaveščanje o ločevanju in ravnanju z odpadki

 • Kako s pomočjo metod in tehnik gledališke pedagogike spodbujamo skrb za okolje

okrasne črte-05.png

petek, 18. 11. 2022

IZZIVI DIGITALIZACIJE

 

TEME:

 • Uporaba digitalnih orodij 

 • Krepitev digitalnih veščin učencev

 • Kombinacija učenja v živo in na daljavo z metodami in tehnikami gledališke pedagogike

 • Ozaveščnje učencev o varni uporabi digitalnih tehnologij z gledališkimi pristopi

okrasne črte-01.png
bottom of page