GLEDALIŠKO OPISMENJEVANJE

 

TEME:

 • Načini gledališkega opismenjevanja (kje, kako, primeri)

 • Opismenjevanje v gledališču, sodelovanje šole in gledaliških inštitucij pri gledališkem opismenjevanju

 • Priprava na ogled predstave

 • Refleksija po ogledu predstave

 • Gradiva za gledališko opismenjevanje (gledališki listi, pedagoški material ipd.)

 • Igre, tehnike in metode gledališkega opismenjevanja

 • Obisk gledališča z mladimi gledalci (koraki procesa in primeri)

 • Gledališko doživetje (vključuje čute, čustva in razum)

UČENJE Z GLEDALIŠKIMI PRISTOPI

 

TEME:

 • Medpredmetno povezovanje

 • Učenje na daljavo

 • Varno in spodbudno učno okolje

 • Gradiva in didaktični pripomočki

 • Individualizacija in diferenciacija

 • Uresničevanje ciljev predmeta

 • Neformalno izobraževanje

 • Izkustveno učenje

 • Učenje z umetnostjo

okrasne črte-05.png
okrasne črte-04.png

GLEDALIŠKO USTVARJANJE

 

TEME:

 • Načini gledališkega ustvarjanja (kje, kako, primeri)

 • Ustvarjanje gledališke predstave

 • Priprave na ustvarjanje gledališke predstave

 • Vključevanje igre in gledaliških tehnik v ustvarjalni proces

 • Vključevanje mladih igralcev v ustvarjanje gledališke predstave

 • Refleksija ustvarjalnega procesa

 • Aktivno sodelovanje učencev pri predstavi

LUTKOVNO USTVARJANJE

 

TEME:

 • Načini lutkovnega ustvarjanja (kje, kako, primeri)

 • Ustvarjanje lutkovne predstave

 • Priprave na ustvarjanje lutkovne predstave

 • Vključevanje igre in lutkovnih tehnik v ustvarjalni proces

 • Vključevanje mladih igralcev v ustvarjanje lutkovne predstave

 • Refleksija ustvarjalnega procesa

 • Aktivno sodelovanje učencev pri lutkovni predstavi

okrasne črte-01.png
okrasne črte-03.png