top of page

USMERITVENA VPRAŠANJA

MOČ SPORAZUMEVANJA

a. VKLJUČUJOČE UČENJE

 

 • Kako s sodobnimi pristopi poskrbeti za dobro vključenost učencev v skupini oz. razredu?

 • Kako ustvariti okolje, v katerem se vsi učenci čutijo sprejete ter razvijajo svoje potenciale?

 • Kako poskrbeti za dobro klimo v skupini oz. razredu?

 • Kako zagotavljati enakovredno vključenost vseh učencev v učni proces?

 • Na kakšne načine lahko učenci soustvarjajo pouk?

 • Kako spodbuditi otroke, da postanejo samoiniciativni?

 • Kakšen je pomen dobre komunikacije s starši in kako jo gojiti?

   

b. GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA

Trije vidiki vključevanja gledaliških elementov v izobraževalni proces: gledališko opismenjevanje (kulturno-umetnostna vzgoja, vzgoja gledalca), ustvarjanje gledališča (oblikovanje gledališkega dogodka, javno nastopanje), ter učenje s pomočjo metod in tehnik gledališke pedagogike (gledališče kot sredstvo za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev)

 

1. GLEDALIŠKO OPISMENJEVANJE

 • Kako otrokom in mladim približati gledališki jezik?

 • Kako oblikovati celovit obisk gledališča ter kako ga vključiti v učni proces?

 • Kako pripraviti gledalca na aktiven in kritičen ogled predstave?

 • Kako spodbujati razvoj estetske občutljivosti za gledališko umetnost?

 • Kako uporabiti gledališče za prenos in posredovanje sporočil?

 • Kako uporabiti metode in tehnike gledališke pedagogike za gledališko opismenjevanje in spoznavanje komunikacijskih kanalov uprizoritvenih umetnosti?

 

2. UČENJE S POMOČJO METOD IN TEHNIK GLEDALIŠKE PEDAGOGIKE

 • Kako z metodami in tehnikami gledališke pedagogike spodbujamo razvoj govorno-jezikovnih veščin?

 • Kako uporabiti metode in tehnike gledališke pedagogike za učenje in razumevanje slovnice?

 • Kako uporabiti metode in tehnike gledališke pedagogike za učenje in razumevanje učne snovi in strokovnih izrazov?

 • Spodbujanje opismenjevanja s pomočjo tehnik in metod gledališke pedagogike. 

 • Kako ustvariti varno okolje, v katerem se učenci dobro počutijo in se boljše učijo?

 • Vloga oz. vpliv učiteljeve neverbalne komunikacije na učinkovitost učenja. 

 • Kako s pomočjo metod in tehnik gledališke pedagogike krepiti verbalno in neverbalno komunikacijo učencev?

 

 

3. USTVARJANJE GLEDALIŠČA

 • Kako v procesu ustvarjanja predstave z metodami in tehnikami gledališke pedagogike spodbujamo ustvarjalnost v socialnih interakcijah?

 • Kako v procesu ustvarjanja predstave spodbujamo konstruktivno reševanje problemov?

 • Kako v procesu ustvarjanja predstave razvijamo kritično mišljenje?

 • Kako v procesu ustvarjanja razvijamo razumno argumentiranje?

 • Kako z metodami in tehnikami gledališke pedagogike razvijamo in spodbujamo komunikacijske strategije?

 • Kako v procesu ustvarjanja predstave z metodami in tehnikami gledališke pedagogike krepimo sposobnosti za ustvarjalno socialno komuniciranje? 

VPRAŠAJ-05.png
BOR-05.png
bottom of page