top of page

LUTKOVNO USTVARJANJE

 

TEME:

 • Načini lutkovnega ustvarjanja (kje, kako, primeri)

 • Ustvarjanje lutkovne predstave

 • Priprave na ustvarjanje lutkovne predstave

 • Vključevanje igre in lutkovnih tehnik v ustvarjalni proces

 • Vključevanje mladih igralcev v ustvarjanje lutkovne predstave

 • Refleksija ustvarjalnega procesa

 • Kaj za učence pomeni aktivno sodelovanje pri lutkovni predstavi?

Spodnja vprašanja in  misli niso navodila za vaš referat, so dileme, o katerih se nenehno pogovarjamo, ko iščemo načine, kako mlajšim približati gledališče in gledališko umetnost, zato lahko nekatere izmed njih (odvisno od teme, ki ste jo izbrali) razumete kot izhodišče za vaš referat.

VPRAŠANJA:

 • Kaj so ključne komponente ustvarjanja lutkovne predstave?

 • Ključne okoliščine ustvarjalnega procesa: V kakšnem okviru izvajate lutkovno dejavnost? V kolikšni meri učni program vpliva na načine dela? Kdo vse se vključuje v proces nastajanja lutkovne predstave? V kakšnem »mentorskem« timu ustvarjate produkcijo? Kje, kdaj in koliko ur traja tedenska vaja?

 • Izbor ustrezne predstave: Kakšno je izhodišče kreativnega procesa lutkovne predstave? Kakšni so kriteriji izbire? Zakaj ravno ta literarna predloga? Kako primerna je za lutkovno igro? Kako analizirate literarno predlogo? Kako izberete primerno likovno podobo predstave?

 • Izbor načinov dela: Kako izberete lutkovno tehniko? Zakaj izberete to tehniko? Kakšne so specifike različnih lutkovnih tehnik? Kakšne predloge so primerne za različne lutkovne tehnike? Kakšna je scenografija? Kakšne so specifike lutkovne scenografije?

 • Razumevanje predstave: Zakaj je pomembno, da igralci razumejo ustroj in sporočilo predstave? (Kako to dosežete? V kolikšni meri se temu posvečate? Koliko ste pri tem uspešni?)

 • Vključevanje mladih v ustvarjalni proces: Načini vključevanja učencev (mladih igralcev) v oblikovanje vizije predstave (tudi tehnično in vizualno), ustvarjanje občutka odgovornosti vseh udeleženih v proces in v predstavo.

 • Priprava na vaje (ustvarjanje predstave): Zakaj je potrebna priprava, kaj naj vključuje in česa ne?

 • Kaj so cilji priprave? Katere vaje so primerne in zakaj? Opredelite, kateremu aspektu posvetite največ časa in kakšne aktivnosti izvajate: oblikovanje skupine (skupinska dinamika), zgradba prizora in predstave (dramaturški lok), animacija lutk, izreka (odpiranje govornega kanala in jasnost komunikacije).

 • Načrtovanje in izvedba ustvarjalnega procesa: Opredelite svoj način dela in ga analitično predstavite skozi kreativni gledališki proces. Priprava režijskega koncepta (Komu je predstava namenjena? Kdo so igralci v predstavi? Kakšna je tematika predstave? Kaj želimo s predstavo povedati?)

 • Okolje in atmosfera za izvajanje vaj: Kaj je pomembno? Na kaj moramo biti še posebej pozorni?

 • Dinamika skupine: Kako pomembno je, ali se učenci poznajo med seboj ali ne? Kakšen vpliv ima heterogenost/homogenost, velikost skupine ipd.? Navedite konkretne prednosti in slabosti različnih skupin.

 • Osebnostne lastnosti učencev, (pred)znanje in izkušnje lahko zelo vplivajo na njihovo sodelovanje – Načini, kako v aktivnosti vključimo VSE v skupini;

 • Refleksija po vaji. Vloga mentorja pri pogovoru po vaji.

 • Vključevanje zunanjih sodelavcev: V kateri fazi procesa se vam zatakne? Ali v proces vaj kdaj vključite testnega gledalca (npr. drugega učitelja)? Ali med procesom nastajanja sodelujete s profesionalnimi gledališkimi ustvarjalci (na kakšen način)?

 • Analiza predstave in analiza izkušnje – razlike.

 • Refleksija po predstavi. Vloga mentorja pri pogovoru v refleksiji: Imajo igralci možnost, da se vključijo v refleksijo predstave? Ali analizirate potek predstave po vsakem nastopu? Javni nastop,  občutki gledalcev, občutki nastopajočih,  težave in dileme, ki so  nas spremljale pri nastajanju predstave ter kako smo jih reševali, in na drugi strani pozitivni odzivi in dosežki.

 • Kako mlademu ustvarjalcu predstaviti lutko? Kakšen je odnos med ustvarjalcem in lutko?

bottom of page