Untitled-2-01-01.png

O KONFERENCI

Cilj konference je izmenjati izkušnje, znanja in primere dobrih praks s področja gledališke pedagogike. Priznani domači in tuji strokovnjaki bodo predstavili možnosti uporabe gledaliških pristopov za zagotavljanje vključujočega učenja v izobraževalnem procesu.

V okviru spletnih predavanj, delavnic in diskusij bomo razpravljali o pomenu varnega učnega okolja in učinkovite komunikacije, raziskovali vlogo gledališke pedagogike v izobraževalnem procesu, njen vpliv na razvoj socialnih veščin in izboljšanje razredne klime ter spoznavali kreativne pristope za individualizacijo in diferenciacijo pouka.

Konferenca je namenjena učiteljem v osnovni in srednji šoli, mentorjem gledaliških skupin, svetovalnim delavcem, pedagogom, vzgojiteljem v vrtcih in dijaških domovih, knjižničarjem, muzejskim pedagogom, poklicnim igralcem, režiserjem, defektologom, terapevtom, učiteljem podaljšanega bivanja ter vodstvenim delavcem vzgojno-izobraževalnih ustanov.

POMEMBNI DATUMI

20. avgust 2021 ODDAJA REFERATOV

15. september 2021  OBVESTILO O SPREJEMU REFERATOV

20. september 2021  ZADNJI DAN ZA PRIJAVO NA KONFERENCO oz. do zapolnitve prostih mest

21.–24. oktober 2021   KONFERENCA

vključi se vključi vse STRAN-03-03.png